ELEKTRONIKA je zabavna – Uvodni kurs


Uvodni kurs “Elektronika je zabavna” kreiran je da polaznike uvede u zabavan ali kompleksan svet elektronike. Ovaj kurs omogućava polaznicima da za početak razumeju kako elektricitet postaje elektronika, šta je otpor, kondenzator, dioda, tranzistor, kako nastaje integrisano kolo, kako čitamo električne šeme, kako nastaje elektronsko kolo, jednostavno i paralelno, kako merimo struju naponom, kako koristimo multimetar i sve ostalo što nam omogućava da na bezbedan način razumemo okruženje u kome ćemo kroz praktične STEAM projekte (od jednostavnijih do složenijih) razumeti osnove sveta elektronike. Prvi deo kursa je više teorijski sa mnoštvom praktičnih primera, a drugi je projektno orijentisan tako da deca samostalno ili u manjim timovima rade na konkretnim projektima iz različitih oblasti.

Kurs se sastoji od jedanaest lekcija i finalnog projekta na kojem će polaznici primeniti znanje stečeno kroz lekcije kursa.

Preporučeni uzrast polaznika: od 10 do 12 godina

Elektronika je zabavna – Uvodni kurs IV i V razred

Elektronika je zabavna – Uvodni kurs VI i VII razred

Trajanje kursa: 3 meseca

Dinamika nastave: Jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta sa pauzom

Termin: Subotom od 11.00 do 12.30h

Preduslov: Poznavanje latiničkog pisma

Cena kursa: 15.000 RSD

Način plaćanja: Pri upisu se uplaćuje iznos od 6.000 RSD, a ostatak kursa je moguće platiti na dve mesečne rate u iznosu od 4.500 RSD

Napomena: Roditelji/staratelji koji u istom cklusu prijavljuju više od dvoje dece koja su u direktnom srodstvu, ostvaruju popust u iznosu od 10 odsto. Ukoliko se na osnovu Vaše preporuke upiše jedno ili više dece, takođe se stiče popust od 10 odsto. Popusti se ne mogu sabirati.