KIDMAKER PROGRAM – Dečji mejker klub

MEJKER program koji počiva na STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths) temama, kao i Designathon Works MEJKER radionice koje počivaju na rešavanju ekoloških i društvenih izazova pomoću novih tehnologija.

KIDMAKER radionice daju mogućnost vašem detetu da na drugačiji način sagleda svet u kome živi, da bolje poveže znanja iz oblasti nauke, ekologije, tehnologije, umetnosti i matematike sa svakodnevnim životom s ciljem kreiranja kreativnih ekoloških i društvenih rešenja.

Preporučeni uzrast polaznika: od 8 do 13 godina

Trajanje kursa: 1 mesec (4 radionice)

Dinamika nastave: Jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta sa pauzom

Preduslov: Poznavanje latiničnog pisma

Cena kursa: 4700 RSD mesečno 

Termin: Četvrtkom od 18.30h do 20.00h

Napomena: Svim polaznicima je obezbeđena potrebna oprema za izvođenje vežbi.

1. NAPRAVI MIKROSKOP – Istraži mikrosvet!

Sve do pronalska mikroskopa, ljudi su bili ograničeni mogućnostima ljudskog oka. Njegovim pronalaskom, otkriven je potpuno novi mikrosvet. Na radionici, polaznici će napraviti svoj prvi mikroskop i upoznaće se sa različitim vidovima mikroskopiranja, naučiće kako da pripreme i analiziraju mikroskopski preparat, samostalno ili u grupi realizuju jednostavan eksperiment ispitujući osobine za različita sočiva. 

Radionica traje 90minuta

Voditelj radionice –  profesor biologije

2.  MOBILNI TELEFON  – Kako smanjiti elektronski otpad?

Da li znate da mobilni telefon u sebi krije pravo malo bogatstvo – čak 22 minerala? Da li znate da u nekim zemljama ima mnogo više mobilnih telefona nego stanovnika? Da li znate koliko je opasan elektronski otpad i šta možemo da uradimo kako bismo smanjili zagađenje životne sredine.  Na našoj radionici imaćete priliku da saznate i osmislite vaš projekat reciklaže mobilnih telefona.

Radionica traje 90 minuta

Voditelj radionice – profesor biologije

3. NAPRAVI EDUKATIVNU DRUŠTVENU IGRU – Kako igra menja svet? 

Da li voliš da igraš društvene igre? A da li si razmišljao da sam osmisliš i dizajniraš igru u kojoj ćete ti i tvoji drugari zajednički uživati? 

Polaznici radionice će naučiti osnove dizajna igara – šta su pravila, ciljevi, mehanika igre, brzo prototipiranje i testiranje, igračkocentrični pristup dizajnu (player centric) – šta je to želim da igrač iskusi igrajući igru, timski rad i raspodela uloga kao osnova rada u grupi. 

Radionica traje 90 minuta

Voditelj radionice – psiholog i gejm dizajner

4. NAPRAVI E- KASICU ZA ŠTEDNJU – Nauči da štediš za 21. vek

Odakle dolazi novac? Šta radimo s njima kada dođe? Da li možemo da štedimo ne samo za svoju budućnost, već i za realizaciju naših ideja? 

Živimo u svetu globalne neravnopravnosti i nejednakog pristupa resursima i zato je važno da naša deca od početka uče kako da budu odgovorni prema sebi i prema svetu koji ih okružuje. Na našoj radionici deca će napraviti svoju E- kasicu za štednju koristeći Lego i programiranje, a takođe će naučiti kako da naprave svoj model štednje i na taj način razumeju osnovne elemente finansijske pismenosti i planiranje za dalji razvoj.  

Radionica traje 90 minuta

Voditelj radionice –  profesor matematike

Napomena: Napomena: Roditelji/staratelji koji u istom cklusu prijavljuju više od dvoje dece koja su u direktnom srodstvu, ostvaruju popust u iznosu od 10 odsto. Ukoliko se na osnovu Vaše preporuke upiše jedno ili više dece, takođe se stiče popust od 10 odsto. Popusti se ne mogu sabirati.