Python - Napravi prvu video igru

Kurs programiranja u Python-u kreiran je da polaznike uvede u kompleksnije programske jezike. Ovaj kurs omogućava polaznicima da zadobiju sampouzdanje pri kodiranju, kao i da nauče fundamentalno programiranje i Python sintakse.

Kroz napredni kurs Python planirano je da se prođe osnovna logika i sintaksa Python jezika. Python je danas jedan od najpopularnijih programskih jezika. Svoju popularnost je stekao zbog lakoće razumevanja i korišćenja samog jezika, zbog toga i smatramo da bi deca mogla u programiranje da se uvedu kroz jedan ovakav jezik, čija je sintaksa najbliža „živim“ jezicima. Kurs se sastoji od jedanaest lekcija i finalnog projekta na kojem će polaznici primeniti znanje stečeno kroz lekcije kursa. Polaznici će učiti jezik kroz programiranje video igara, rešavanje konkretnih problema primenom jezičkih sintagmi. Tokom kursa će se prelaziti osnovna sintaksa jezika, petlje i paterni, kondicionalna (uslovna) logika, upotreba uslovne logike u kreiranju petlji, promenljive i izrazi, turtle alat, korisnička interakcija, dizajniranje igara.

Napomena: Roditelji/staratelji koji u istom cklusu prijavljuju više od dvoje dece koja su u direktnom srodstvu, ostvaruju popust u iznosu od 10 odsto. Ukoliko se na osnovu Vaše preporuke upiše jedno ili više dece, takođe se stiče popust od 10 odsto. Popusti se ne mogu sabirati.

Preporučeni uzrast polaznika: od 10 do 14 godina.

Trajanje kursa: 3 meseca.

Dinamika nastave: Jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta sa pauzom.

Termin: Subotom od 12.45 do 14.15h

Preduslov: Poznavanje latiničkog pisma

Cena kursa: 21.300 RSD mesečno

Način plaćanja: Pri upisu se uplaćuje 7.500 RSD, a ostatak kursa je moguće platiti na dve mesečne rate u iznosuod 6.900 RSD

Napomena: Roditelji/staratelji koji u istom cklusu prijavljuju više od dvoje dece koja su u direktnom srodstvu, ostvaruju popust u iznosu od 10 odsto. Ukoliko se na osnovu Vaše preporuke upiše jedno ili više dece, takođe se stiče popust od 10 odsto. Popusti se ne mogu sabirati.