Python

Kurs programiranja u Python-u kreiran je da polaznike uvede u kompleksnije programske jezike. Ovaj kurs omogućava polaznicima da zadobiju sampouzdanje pri kodiranju, kao i da nauče fundamentalno programiranje i Python sintakse.

Kroz napredni kurs Python planirano je da se prođe osnovna logika i sintaksa Python jezika. Python je danas jedan od najpopularnijih programskih jezika. Svoju popularnost je stekao zbog lakoće razumevanja i korišćenja samog jezika, zbog toga i smatramo da bi deca mogla u programiranje da se uvedu kroz jedan ovakav jezik, čija je sintaksa najbliža „živim“ jezicima. Kurs se sastoji od jedanaest lekcija i finalnog projekta na kojem će polaznici primeniti znanje stečeno kroz lekcije kursa. Polaznici će učiti jezik kroz programiranje video igara, rešavanje konkretnih problema primenom jezičkih sintagmi. Tokom kursa će se prelaziti osnovna sintaksa jezika, petlje i paterni, kondicionalna (uslovna) logika, upotreba uslovne logike u kreiranju petlji, promenljive i izrazi, turtle alat, korisnička interakcija, dizajniranje igara.

Preporučeni uzrast polaznika: od 10 do 14 godina.

Trajanje kursa: 3 meseca.

Dinamika nastave: Jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta sa pauzom.

Preduslov: Poznavanje latiničkog pisma

Cena kursa: 60 evra/mesečno (u dinarskoj protivvrednosti po NBS kursu na dan uplate)

Napomena: Svim polaznicima je obezbeđena potrebna računarska oprema i softver za pohađanje kursa. Postoji mogućnosti korišćenja sopstvenog prenosivog računara.