Nove generacije nova pravila – kako da pomognemo deci da prevaziđu izazove digitalne revolucije?

Zahvaljujući brzom razvoju tehnologije inovacije se konstatno dešavaju na polju informacionih tehnologija, genetike, robotike, te možemo očekivati velike promene u mnogim aspektima naših života u narednim godinama. 

Na ove promene treba da budemo spremni da bismo se sa njima suočavali, ali pre svega kako bi pomogli deci da nauče da prevazilaze izazove svoje generacije i učestvuju u kreiranju budućih trendova koje te promene diktiraju. 

Brojna istraživanja dokazuju da tehnologija može dobro i loše da utiče na način na koji naša deca misle. Razmišljanje je sposobnost da se reflektuju, razumeju i izvode zaključci na osnovu naših iskustava, znanja i uvida. To je ono što nas čini ljudima i omogućilo nam je da komuniciramo, stvaramo, gradimo, napredujemo i postajemo civilizovani. Razmišljanje može na mnogo načina da nam ukaže na to ko su naša deca i šta rade, od promatranja, učenja, pamćenja, ispitivanja i prosuđivanja do inoviranja, svađanja, odlučivanja i delovanja.

Read moreNove generacije nova pravila – kako da pomognemo deci da prevaziđu izazove digitalne revolucije?