TIM

Tijana Petrović Jovanović i Sanja Zrnić osnovale su KIDHUB s ciljem da budući pokretači  društvenih promena savladaju sve neophodne veštine kako bi krerirali svet po svojoj meri. U okviru KIDHUB-a, PLAYCODE škola dizajna i novih tehnologija radi na razvoju programa koji novim generacijama omogućava da prilagode svoja interesovanja potrebama budućeg tržišta rada, uz učenje konkretnih veština i odgovornog pristupa društvu.

Tijana je MA komunikolog, studirala je komunikacije i istoriju umetnosti na Fakultetu političkih nauka, Fakultetu za medije i komunikacije i Filozofskom fakultetu u Beogradu. Osnivač je i suvlasnik društvenog preduzeća Koba Yagi Toys. Iskustvo u radu sa decom je stekla kreirajući različite kreativne i edukativne programe. Trener je Designathon Works® i Design Thinking metoda u oblasti obrazovanja, kao i trener Lego Serious Play® metoda.

Sanja  je konsultatnkinja za komunikacije, diplomirala je novinarstvo na Fakultetu politčkih nauka u Beogradu, a iskustvo u radu sa decom je stekla radeći na različitim projektima za lokalne i međunarodne organizacije koje bave zašitom unapređivanjem i realizacijom prava deteta i ostvarivanjem najboljeg interesa dece.