Tynker

Kurs osnova programiranja zasnovan je na Tynker platformi, gde se polaznici, prilagođeno svom uzrastu, upoznaju sa osnovnim koracima programiranja kroz interaktivne animacije, igre sa slikom, crtanjem i zvukom. Polaznici se upoznaju sa osnovinim konceptima programiranja kao što su sekvence, kondicionali i ponavljanja, povezujući ih. Vizuelni blokovi se povezuju “drag and drop” tehnikom.

Teme koje se pokrivaju – sekvenciranje, ponavljanje, logika, automatizacija i prepoznavanje obrazaca, pomeranje predmeta pomocu miša i tastature, odabir zvukova, jednostavni pokreti i animacija, različiti nivoi petlji, korišćenje fizike kao što je ubrzanje, impuls i sudari, slanje i prijem poruka sa parametrima, korišćenje funkcija i definisanje napredne uslovne logike i Bulove algebre…

U okviru ovog kursa, polaznici mogu da pohađaju osnovni, srednji i napredni nivo.

Preporučeni uzrast polaznika: od 8 do 10 godina.

Trajanje kursa: 3 meseca.

Dinamika nastave: Jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta sa pauzom.

Preduslov: Poznavanje latiničkog pisma

Cena kursa: 60 evra/mesečno (u dinarskoj protivvrednosti po NBS kursu na dan uplate)

Napomena: Svim polaznicima je obezbeđena potrebna računarska oprema i softver za pohađanje kursa. Postoji mogućnosti korišćenja sopstvenom prenosivog računara.